Z WIZYTĄ U RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

W 2016 roku Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, jako jedna z 16 ponadgimnazjalnych placówek oświatowych w kraju, został wytypowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do przeprowadzenia badania „Różnić się nie oznacza nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog”. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach edukacyjnych i debacie oksfordzkiej, dotyczącej problemów współczesnego świata.

4 czerwca 2018 roku uczniowie aktywnie włączający się w życie szkoły i środowiska lokalnego oraz ci, którzy wzięli wcześniej udział w projekcie, mieli możliwość spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Wyjazd do Warszawy doszedł do skutku dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Miasta Hajnówki i Starostwa Powiatowego. Podczas wycieczki młodzieżą opiekowały się panie: Bogusława Bójko-Pietroczuk i Joanna Sapieżyńska.

W siedzibie RPO powitali uczniów pani Joanna Troszczyńska- Reyman oraz pan Dariusz Supeł. Następnie dr Łukasz Jurczyszyn – Dyrektor Centrum Interwencji Socjologicznych Collegium Civitas w Warszawie i Andrzej Stefański- Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych w BRPO przedstawili podsumowanie projektu oraz poprowadzili dyskusję z młodzieżą o jego wynikach.

Najważniejszym punktem wizyty w BRPO było spotkanie z dr Adamem Bodnarem, który w swojej wypowiedzi poruszył problemy istotne dla młodego pokolenia m.in. bezpieczeństwo w sieci, różnorodność form hejtu i sposoby walki z tym zjawiskiem.

Ukoronowaniem spotkania było uczestnictwo uczniów w warsztatach „Prawa człowieka”, które poprowadzili Joanna Troszczyńska- Reyman (główny specjalista w Centrum Projektów Społecznych) oraz pan Dariusz Supeł (z-ca dyrektora Centrum Projektów Społecznych). Młodzież żywo zainteresowała się tematem warsztatów i aktywnie w nich uczestniczyła, co świadczy o tym, że młodzi zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest przestrzeganie praw człowieka.

Po wizycie w BRPO uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, dzięki czemu poznali tysiącletnią historię i kulturę żydowską na ziemiach polskich. Wizyta w muzeum, kształtująca postawy tolerancji i otwartości, była dopełnieniem spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i doskonałym podsumowaniem projektu „Różnić się nie oznacza nienawidzić się”.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ