TURNIEJ WIEDZY O HAJNÓWCE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce im. Tadeusza Rakowieckiego ogłosiła w kwietniu Turniej Wiedzy o Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta, skierowany do uczniów hajnowskich szkół podstawowych (VII klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem było zainteresowanie młodzieży historią naszego miasta i regionu, ugruntowanie tożsamości regionalnej i narodowej, kształtowanie postaw tolerancji, poszerzenie wiedzy o wybitnych mieszkańcach ziemi hajnowskiej oraz dziedzictwie kulturowym regionu. Konkurs to jedna z form uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do pierwszego etapu konkursu, który odbył się 10 maja, przystąpiło 20 uczniów naszej szkoły, którzy odpowiadali na pytania, dotyczące historii i czasów teraźniejszych naszego miasta. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 6 uczniów:
- Emilia Kamieńska
- Natalia Pietruczuk
- Rafał Holonko
- Dawid Paszko
- Kinga Omelianiuk
- Małgorzata Lasota

Wymienieni wyżej uczniowie wzięli udział w etapie miejskim turnieju, który odbył się 8 czerwca w MBP w Hajnówce. Wśród uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z testem, dotyczącym historii Hajnówki, znaleźli się uczniowie klasy 1 technikum informatycznego ZSZ:
- Natalia Pietruczuk - zajęła 1 miejsce
- Rafał Holonko - zajął 3 miejsce

Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy- pamiątkowe dyplomy i książkę pani Alli Gryc Tadeusz Rakowiecki, lekarz-astronom-humanista. Przed ogłoszeniem wyników, uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację i wysłuchali wykładu pana Ryszarda Patera o historii hajnowskich ulic.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ