EGZAMIN MATURALNY - rok szkolny 2017/2018

Ustne egzaminy maturalne będą trwały w naszej szkole od 10 do 22 maja. Szczegółowy harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.


Pisemne egzaminy maturalne będą trwały w naszej szkole od 4 do 21 maja. Szczegółowy harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku. (plik pdf)


UWAGA!

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny – potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, w terminie do 7 lutego 2018 r. (opłatę należy wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2018 r.)    więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że termin wniesienia opłaty upłynął w dniu 7 lutego 2018 roku. Opłaty wniesione po upływie tego terminu będą zwracane wpłacającym. Niewniesienie opłaty maturalnej skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2018 roku.