AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

W piątek 21 lutego 2020 r. Natalka z 3 ti została premierem! Ten niespodziewany „awans” był możliwy dzięki warsztatom zatytułowanym „Parlament”, w których uczestniczyła grupa uczniów naszej szkoły. Zostały one zorganizowane przez stowarzyszenie Klub Jagielloński w ramach VIII edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. W trakcie przeprowadzonej symulacji młodzież wcieliła się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań politycznych. Musieli oni przeprowadzić negocjacje, których celem było stworzenie rządu i uchwalenie budżetu. Młodzi „politycy” nauczyli się przedstawiania na forum publicznym programu „swojej partii” i wypracowania konsensusu w trakcie merytorycznej dyskusji. Zrozumieli również, jak ważna jest rola mediów, bowiem niektórzy uczniowie odegrali role przedstawicieli środków masowego przekazu. Warsztaty były nie tylko pouczające, ale też pasjonujące, o czym świadczyły burzliwe spory między reprezentantami poszczególnych partii, oraz satysfakcjonujące, zwłaszcza dla tych, którzy stali się członkami rządu.

Druga część zajęć nosiła tytuł „Miasto w naszych rękach” i dotyczyła tego, co można w praktyce zrobić dla swojego miasta. W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję stworzyć zarys konkretnego projektu, który będą mogli ewentualnie realizować po zakończeniu zajęć. Uczestnicy spotkania zdobyli też podstawowe umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, czy zarządzania grupą, a przy okazji doskonale się bawili.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ