OBCHODY 80. ROCZNICY SOWIECKICH DEPORTACJI

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielką historii panią Joanną Sapieżyńską 10 lutego uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy sowieckich deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR. Upamiętnienie tej bolesnej karty polskiej historii odbyło się w Technikum Leśnym w Białowieży.

W ramach tzw. dnia edukacyjnego młodzież wysłuchała wykładu pt. "Sowiecka polityka okupacyjna na Kresach 1939-1941", który wygłosił dr Bogusław Kosel z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Słuchacze mogli się z niego dowiedzieć, jakie były przyczyny deportacji, ich skala i jaki miały one przebieg.

Dopełnieniem programu uroczystości rocznicowych był program artystyczny w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Białowieży „Przyszli w noc śnieżną i mroźną...”, nie tylko uzupełniający wiedzę uczniów, ale przede wszystkim oddziałujący na emocje i uczucia widzów, ponieważ odwoływał się on do wspomnień deportowanych.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ