PRZEDSTAWIENIE „POETA OBOJGA NARODÓW”

Grupa młodzieży ZSZ 27 listopada obejrzała w HDK spektakl wrocławskiego teatru ARTENES pt. „Poeta obojga narodów”, przedstawiający życie i twórczość Adama Mickiewicza. Młodzi, nieopierzeni artyści z Wrocławia w przystępny sposób, łatwy do zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy, opowiedzieli o różnych kolejach losu polskiego wieszcza narodowego. Spektakl, czy to ze względu na skromną scenografię, czy na uchybienia warsztatowe aktorów, nieodparcie przypominał przedstawienie szkolne, jednak nie można mu odmówić wartości poznawczych.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ