PROFILAKTYKA POD ZNAKIEM RÓŻOWEJ WSTĄŻKI

W Polsce co roku ponad 18 tysięcy kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi. 2 tysiące z nich to osoby, które nie ukończyły trzydziestu lat. Nieprawdą więc jest, że na tę chorobę zapadają tylko ludzie starsi.

Uczennice pierwszych klas naszej szkoły 15 listopada wzięły udział w akcji profilaktyki raka piersi, której symbolem jest różowa wstążka. Od kilku lat tego rodzaju spotkania organizują w naszej szkole: pielęgniarka szkolna pani Zenaida Ochrymiuk, samorząd uczniowski, którym opiekuje się pani Bogusława Bójko- Pietroczuk, pedagog -pani Magdalena Zinkow-Antoniuk i szkolne koło PCK pod wodzą pani Anny Lasoty.

Pierwszoklasistki wysłuchały pogadanki pani Z. Ochrymiuk na temat skutecznego badania piersi, miały też możliwość odbyć ćwiczenia praktyczne, dzięki udostępnionym przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce, modelom piersi zawierającym guzki.

Przeprowadzona w szkole akcja uświadamia dziewczętom, że wczesne wykrycie raka piersi, możliwe podczas systematycznego i prawidłowo wykonanego samobadania, zwiększa skuteczność jego leczenia. Wiedza wyniesiona ze spotkań, odbywających się w ramach programu profilaktycznego, wpływa pozytywnie nie tylko na uczestniczące w nich uczennice, ale też na ich mamy, babcie i siostry, które dzięki informacjom uzyskanym od dziewcząt, zaczynają regularne samobadanie.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ