SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM

Maturzyści z klas 4 te, 4 tm i 4 tl 12 listopada wzięli udział w spotkaniu z prawnikiem, w ramach edukacji prawnej młodzieży.

U progu dorosłego życia znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa jest bardzo ważna, młodych ludzi czeka przecież podpisywanie umów o pracę, czy umów najmu mieszkania. W trakcie spotkania uczniowie zyskali wiedzę o warunkach zawierania i rozwiązywania umów, zasadach dziedziczenia, odpowiedzialności oraz obowiązkach prawnych osób pełnoletnich. Okazało się, że młodzież ma wiele pytań i wątpliwości, które zostały przystępnie wyjaśnione. Nasz gość poinformował również uczniów, że w Hajnówce (w budynku I LO) działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad udzielają adwokaci i radcy prawni.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ