JUBILEUSZ 95-LECIA ZSZ

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej był w naszej szkole świętem szczególnym ze względu na przypadający w bieżącym roku jubileusz 95-lecia istnienia Zespołu Szkół Zawodowych. 11 października na okolicznościowym apelu gościliśmy włodarzy naszego powiatu i miasta, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku, duchowieństwo, dyrektorów innych szkół i instytucji Powiatu Hajnowskiego oraz emerytowanych nauczycieli naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły, następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Anna Czykwin, która powitała zgromadzonych w szkolnej auli gości, młodzież oraz nauczycieli ZSZ. W swoim przemówieniu podkreśliła, iż niebagatelny dorobek naszej szkoły to zasługa wielu pokoleń pedagogów i uczniów placówki, zaznaczyła również, że współczesna szkoła z powodzeniem kontynuuje chlubne tradycje. Wszyscy zebrani, na prośbę pani dyrektor, minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych dyrektorów i pracowników ZSZ. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Osiągnięcia Zespołu Szkół Zawodowych podkreślili w swoich wystąpieniach zarówno Starosta Hajnowski Andzej Skiepko, jak i Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka Ireneusz Kiendyś. Na perspektywy rozwoju ZSZ zwrócił uwagę wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Eugeniusz Mróczyński, zaś prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Anatol Ochryciuk, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Hajnówce Alina Miszczuk, jak również Justyna Anna Filipiuk, kierownik Terenowego Oddziału w Hajnówce Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wyeksponowali zaangażowanie społeczne i wrażliwość uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły.

Aktywność kadry pedagogicznej ZSZ doceniła też dyrektor Anna Czykwin, wręczając nauczycielom nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Po części oficjalnej zebrani obejrzeli prezentację, ukazującą historię Zespołu Szkół Zawodowych oraz kilka humorystycznych scenek związanych z życiem uczniów naszej szkoły. Część artystyczną przygotowała młodzież pod kierunkiem Anny Cyruk, Anny Lasoty oraz Joanny Sapieżyńskiej, zaś o wystrój auli zadbały Bogusława Bójko- Pietroczuk i Barbara Sajewicz.

Szczególnie uroczystą chwilą było złożenie przez młodzież podziękowań emerytowanym nauczycielom naszej szkoły, którzy współtworzyli historię Zespołu Szkół Zawodowych, nigdy nie szczędzili trudu, aby przekazać młodemu pokoleniu niezbędną wiedzę i umiejętności, dbali o wszechstronny rozwój młodzieży oraz podtrzymywali na duchu swoich wychowanków w trudnych chwilach.

Emerytowani pedagodzy ZSZ, po wykonaniu pamiątkowej fotografii, wraz z innymi gośćmi zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany dzięki wsparciu firmy "Wieral" oraz darczyńców - piekarni „Żubrówka” w Hajnówce i PSS „Społem” w Hajnówce. Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień, wymiany wrażeń i międzypokoleniowej integracji nauczycieli.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ