DAR ŻYCIA

Pierwsza w tym roku szkolnym akcja poboru krwi, zorganizowana przez Szkolne Koło PCK we współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce, odbyła się 27 września. Honorowi krwiodawcy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ZSZ, oddali krew w mobilnym, profesjonalnie wyposażonym ambulansie.

W gronie dwudziestu osób, które bezinteresownie przekazały potrzebującym bezcenny dar życia znaleźli się uczniowie, oddający krew po raz pierwszy. Zarówno im, jak i wszystkim innym donatorom, którym pobrano w sumie 9 litrów krwi, dziękujemy za ofiarność i humanitaryzm.

Przeprowadzane w naszej szkole od wielu lat pobory krwi i propagowanie tej szlachetnej działalności przez Szkolne Koło PCK sprawiają, że Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce plasuje się w czołówce Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. W ubiegłym roku szkolnym nasza placówka znalazła się na drugim miejscu etapu okręgowego XV edycji turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych.

A.C.