80-TA ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

Uczniowie klas pierwszych technikum mechanicznego i technikum informatycznego (na podbudowie gimnazjum) wraz z wychowawcą panem Jerzym Charytoniukiem i nauczycielką historii panią Joanną Sapieżyńską, w przeddzień 80-tej rocznicy agresji ZSRR na Polskę, postanowili upamiętnić to tragiczne wydarzenie. 16 września złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Pomniku „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji” oraz przy obelisku na skwerze im. Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka.

Podczas nietypowej lekcji polskiej historii pani Joanna Sapieżyńska przybliżyła młodzieży polityczne uwarunkowania i przebieg napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ