WYCHOWAWCY KLAS

KLASA WYCHOWAWCA
1 TE, 1 TL Sławomir Jakoniuk
1 TI, 1 TM Mirosław Wojciuk
1 TB Irena Sienkiewicz
1 TŻ Bogusława Bójko - Pietroczuk
1 BW Eugeniusz Iwaniuk
 
2 TE, 2 TM Anna Świętochowska - Badowiec
(w zastępstwie:
Magdalena Zinkow - Anntoniuk)
2 TL Mirosława Szpilko
2 TB Bogusława Antoniuk
2 TŻ Iwona Kulesza
2 W Joanna Sapieżyńska
   
3 TI, 3 TB Urszula Lipczyńska
3 TL Anna Cyruk
3 TM Lucyna Wojciuk
3 TŻ Jarosław Rogoza
3 W Barbara Sajewicz
 
4 TI, 4 TE Agnieszka Grodzka
4 TB Ala Kojło - Kubacka
4 TM Jan Kawecki
4 TŻ Joanna Aleksiejuk