WYCHOWAWCY KLAS - ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASA WYCHOWAWCA
1 TIp Anna Lasota
1 TMp Anna Świętochowska-Badowiec
1 TBp Bogusława Antoniuk
1 TLp Natalia Kotrys
1 TŻp Iwona Kulesza
1 BWp Eugeniusz Iwaniuk
   
2 TIp, 2 TMp Joanna Sapieżyńska
2 TBp Barbara Sajewicz
2 TLp Ala Kojło-Kubacka
w zastępstwie: Magdalena Zinkow-Antoniuk
2 TŻp Jarosław Rogoza
2 BWp Dariusz Buchwald
   
2 TI, 2 TM Jerzy Charytoniuk
2 TB Urszula Lipczyńska
2 TL Agnieszka Grodzka
2 TŻ Marcin Czabaj
2 BW Anna Cyruk
   
3 TI, 3 TB Anna Oksentowicz-Martyniuk
3 TL, 3 TM Maria Misiejuk
3 TŻ Joanna Aleksiejuk
3 BW Andrzej Charytoniuk
 
4 TE, 4 TL Sławomir Jakoniuk
4 TI, 4 TM Mirosław Wojciuk
w zastępstwie: Małgorzata Filipowicz
4 TB Irena Sienkiewicz
4 TŻ Bogusława Bójko - Pietroczuk