ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

Aktualności

 

ROZEZNANIE RYNKU

warsztaty kształtowania pracy zespołowej, skutecznej kreatywności, desing thinking

Dokumentacja dotyczącą rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów organizowanych w ramach projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY- II edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce.

więcej...


REKRUTACJA 2021/2022


HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - CZERWIEC 2021

Listy z nazwiskami dostępne są w gablocie w holu szkoły.


Drodzy uczniowie!
Wracając na zajęcia lekcyjne do szkoły pamiętajcie, że bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny i reżim sanitarny


Terminy praktyk zawodowych u pracodawców

Klasa

Termin praktyk

Liczba tygodni

II TŻ

24.05 - 18.06.2020

4 tygodnie


PROJEKT

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce bierze udział w Projekcie "Podlaski Kompas Pracy ".

Absolwenci szkół podstawowych (i nie tylko!) będą mogli zlokalizować naszą placówkę na interaktywnej mapie podlaskich szkół średnich.

więcej...


REKRUTACJA NA PŁATNE STAŻE

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas o profilu: technik ekonomista, technik logistyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w terminie 05-30 lipca 2021r. w Białymstoku w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04 - 21.05.2021 r.

Ze względu na utrudniony kontakt z uczniami klas odbywających praktykę i trwające nauczanie w trybie hybrydowym rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 7 czerwca 2021 r. włącznie.

 

więcej...


Regulamin przyznawania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Hajnowskiego:
UCHWAŁA NR XVI/147/2020 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO


DUŻE PIENIĄDZE Z FUNDUSZY UNIJNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

więcej...RAPORT O NAUCE ZDALNEJ
W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
(OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA MŁODYCH - PODLASIE)

Kampania #SzczepimySię

Pokonanie pandemii koronawirusa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań. Podstawowe informacji na temat walki z koronawirusem i dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są w poniższym linkach:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


DRODZY UCZNIOWIE!!!

Jeśli borykacie się z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze strony dorosłych, depresją, hejtem - również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych - nie zawsze jednak tę pomoc otrzymując, możecie skorzystać z:

  • całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania - 800 12 12 12;

  • czatu internetowego prowadzonego na stronie Rzecznika Praw Dziecka - https://brpd.gov.pl/sos-czat/;

Więcej na ten temat:

https://brpd.gov.pl/brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/12/mswia-hejt-audiodeskrypcja.mp4


Uczniom podczas zdalnej nauki zabrania się:
a) nagrywania, fotografowania i wykonywania zrzutów ekranu lekcji bez zgody nauczyciela,
b) wyciszania mikrofonów pozostałym uczestnikom,
c) dołączania do spotkania osób, których nie zaprosił nauczyciel,
d) umieszczania materiałów niezwiązanych z lekcją,
e) przeszkadzania w prowadzeniu zajęć,
f) używania niestosownego słownictwa.

Nieprzestrzeganie wyszczególnionych powyżej zasad zachowania będzie skutkować obniżeniem oceny z zachowania.


Przy otwieraniu strony WWW szkoły proszę wpisywać protokół https:

https://www.zszhajnowka.pl


Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
 

więcej...


Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. (plik PDF)


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ
 

(kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć)